פס נגד החלקה מחזיר אור RD240

פס נגד החלקה מחזיר אור להתקנה בקצה המדרגה.