פס מונע החלקה צהוב RD300

פס למניעת החלקה צהוב להתקנה מהירה בקצה המדרגות.