פס למניעת החלקה כחול RD280

פס למניעת החלקה בצבע כחול המתאים להדבקה בקצה המדרגה.