מערכת תמלול אוטומטית RD785

מערכת תמלול אוטומטית איכותיות המאפשרת תמלול מלא ורציף של כל הנאמר בסביבה, הרצאה או בכיתת הלימוד. מערכת מומלצת לתמלול שיחה או תמלול הרצאה.