לולאת השראה למעלית RD750

לולאת השראה למעלית להעברת מידע ישירות למכשיר שמיעה. מערכת לולאה השראתית להעברת האינפורמציה הקולית ישירות למכשיר השמיעה של האדם לקויי השמיעה המצוי בשטח הלולאה.