לולאת השראה לאולם RD980

מערכת לולאת השראה לצורך העברת מידע קולי ישירות למכשיר השמיעה של האדם לקויי השמיעה המצוי בשטח הלולאה.