המערכת מאפשרת לאדם עם מגבלת שמיעה לשמוע את דברי נותן השירות בבהירות וללא רעשי הרקע. אדם עם מגבלת שמיעה מתקשה לנהל שיחה במקומות בהם שוהים מספר רב של אנשים וקיים רעש רקע כגון מחשבים ומזגנים פועלים. המערכת עונה על תקנות נגישות השירות – תקנה 18 ג' עמדת שירות:

"בעמדת שירות פתוחה או בעמדת שירות סגורה בה קיימת מחיצה חלקית בין פני נותן השירות למקבל השירות אחת לפחות מכל סוג שירות שניתן במקום, תמצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, הכוללת בנוסף מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות; ויכול שמערכת זו תותקן בעמדה אשר לא בוצעו בה התאמות נגישות כאמור בתקנות משנה."

בעמדת השירות / קבלה / קופה / מודיעין נגישה בה הותקנה מערכת שמע לאדם עם מגבלת שמיעה מסוג LOOP HEAR מקבל השירות יכול להיעזר במערכת על מנת לשמוע את נותן השירות הן בעזרת מכשירי השמיעה שברשותו ע"י שימוש בתוכנית "T" והן בעזרת השפופרת היעודית.